Norges Hinderløpsforbund

Hinderløp er verdens raskest voksende sport. På verdensbasis har hinderløp flere deltagere enn maraton, halvmaraton og triatlon til sammen. I Norge ble det i år arrangert ca. 20 løp, og det største løpet hadde over 4000 deltagere. Løpene kan være alt fra korte og hinderintensive løp slik som vist på Ninja Warrior på TV2, til maratondistanse med 100 hindre underveis. I Norge er det vanligst med mellom 5 og 10 km terrengløp, med 15-30 hindre underveis.

Hindrene kan variere fra styrke (f.eks. løfte eller dra med seg), kroppskontroll (f.eks. balanse eller smidighet), teknisk (f.eks. klatring), eksplosivitet (f.eks. over høye vegger), presisjon (f.eks. spydkast). Mange løp har alternativer (f.eks. ekstra strafferunder) for de som ikke klarer et hinder men ønsker gjennomføre løpet likevel.

World OCR (det internasjonale hinderløpsforbundet) jobber med over 60 landsforbund, og forventer å nå 75 i løpet av 2019. Flere krefter sier de jobber for å få hinderløp som prøvesport til OL allerede i 2024.

I juni hadde vi en konstituerende "generalforsamling", og opprettet da Norges Hinderløpsforbund. Vi er et frivillig styre på 7 personer. Vi har kontakt med de internasjonale hinderløpsforbundene (Europa og Verden), andre lands forbund, og en del arrangører.

Kontakt
info@nocra.no